میکروسکوپ

 

 

میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه

گیاه شناسی است . که در اینجا انواع آن را مورد بحث و بررسی

قرار داده و طرز کار با میکروسکوپ نوری معمولی را به تفصیل ا

رائه مینمائیم .

 

میکروسکوپهای مختلف دارای بزرگنمائی های متفاوتی میباشند

که عموماً با وجود عدسیهای گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند

برابر میشود . اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپها براساس

عبور نور با طول موجهای متفاوت از چندین عــدسی محدب

میباشد که هرچقدر طول موج نور بکار رفته در میکروسکوپ مزبور

کوتاهتر باشد قدرت تفکیک و یا جــداکنندگی آن میکروسکوپ ب

یشتر است . برای مثال قدرت تفکیک چشم انسان 1/0 میلیمتر

میباشد و میکروسکوپ نوری معمولی 24/0 میکرون .

 

 

1-  میکروسکوپ نوری ( Light Microscope   )

 

منبع نور در این میکروسکوپ نور مرئی میباشد و با عبور از چندین

عدسی محدب که در آن تعبیه شده است و نیز یک منشور که

مسیر نور را تغییر میدهد ( قدرت تفکیک 24/0 میکرون ) .

 

2 – میکروسکوپ ماوراء بنفش ( Ultra Violet Microscope )

 

میکروسکوپ ماوراء بنفش یا میکروسکوپ U.V.  که منبع تغذیه

نور ، اشعه U.V.میباشد. نسبت به میکروسکوپ نوری معمولی

قدرت تفکیک بالاتری داشته چراکه اشعه ماوراء بنفش طول موج

کوتاهتری نسبت به نور مرئی دارد . عدسی شیئی بکار رفته در

این میکروسکوپ از جنس کوارتز میباشد. بدلیل مضر بودن اشعه

ماوراء بنفش برای چشم انسان، از تصویر شیء عکسبرداری

شده و سپس بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده است

( قدرت تفکیک 600 آنگستروم ).

 

3 – میکروسکوپ فلورسنس (Fluorescence Microscope)

 

بطورکلی مواد از لحاظ خاصیت فلورسانس دو نوعند :

 

- فلورسانس اولیه که این مواد ذاتاٌ خاصیت فلورسانس دارند

یعنی از خود نور ساطع میکنند مثل ویتامینها و رنگها .

 

- فلورسانس ثانویه که از خود خاصیت فلورسانسی نداشته و

با رنگ آمیزی و معرفهای گوناگون از قبیل سولفات بربرین و

نارنجی آکریدین خاصیت فلورسانسی را به آنها القاء میکنیم. 

 

منبع تغذیه نور در این میکروسکوپ اشعه U.V.میباشد. در اینجا

نیز از تصویر شیء عکسبرداری شده که بر روی صفحه مانیتور

قابل مشاهده است

 

4 –  میکروسکوپ زمینه سیاه ( Dark Field Microscope )

 

منبع تغذیه نور در این نوع میکروسکوپ نور مرئی میباشد و با

ایجاد انکسار نور توسط آئینه های محدب و مقعر شیء یا نمونه

مورد بررسی، شفاف و نورانی در زمینه سیاه دیده میشود.

5 -  میکروسکوپ اختلاف فاز ( Phase Contrast Microscope)

 

 

منبع تغذیه نور در این نوع میکروسکوپ نور مرئی میباشد و برای

بررسی بافتها یا نمونه هایی که اختلاف انکساری نوری کمی

دارند مورد استفاده قرار میگیرد بدین منظور صفحه سوراخ داری

به نام پلاک فاز در کندانسور تعبیه میشود .

6 -  میکروسکوپ الکترونی (Electron Microscope )

پیشرفته ترین میکروسکوپ قرن حاضر، با قدرت تفکیک 2

آنگستروم است. در این میکروسکوپ با عبور پرتوهای الکترونی

ساطع شده از رشته سیمی تنگستن با طول موج بسیار پائین از

عدسی های متعدد که در نهایت بر روی یک صفحه فلورسنت یا

صفحه مانیتور، عکسبرداری صورت گرفته و تصویر شیء قابل

مشاهده میباشد.

 

اجزای میکروسکوپ نوری

      1- اجزای نوری : اجزای نوری عمدتاً مشتمل بر منبع

تغذیه نور و قطعات مرتبط با آن میباشد ، از قبیل لامپ با ولتاژ 20

وات ، فیلتر تصحیح نور و کندانسور که کندانسور مشمل بر پنج

قطعه است که نور را تصحیح کرده و بر روی نمونه یا شیء مورد

بررسی متمرکز میکند:

1 – فیلتر رنگی ( تصحیح نور )                     2 – دیافراگم که حجم نور را تنظیم میکند

3 – دو عدد عدسی محدب        4 – پیچ نگهدارنده کندانسور       5 - پیچ تنظیم دیافراگم

     2 اجزای مکانیکی :

1 – پایه ( Base ) : کلیه قطعات میکروسکوپ بر روی پایه

مستقر میباشد . در برخی از مدلهای میکروسکوپ نوری منبع

نور ، فیوز و کابل برق در پایه تعبیه میگردد .

2 – دسته (Handle ) : جهت حمل و نقل میکروسکوپ از

دسته استفاده میشود . نکته قابل توجه آنکه به هنگام جابجایی

میکروسکوپ آن را روی میز کار نمی کشیم .

3 – لوله میکروسکوپ  ( Barrel ): مشتمل بر عدسی شیئی

( Ocular lens ) و عدسی چشمی (Objective lens)که با

بزرگنــمائی های مختلف طراحی می شوند. عــدسی شیـئی

دارای بزرگنمائی های X4 ، X10 ،X40 ، X60 و X100 و عدسی

چشمی دارای بزرگنمائی های X10 ، X15 ، X18 میباشد که

بسته به نوع میکروسکوپ متفاوت است. عدسی شیئی معمولاً

از چندین عدسی محدب که در آن تعبیه شده است تشکیل

میگردد.

4 -  صفحه گردان یا متحرک ( Revolver ) : عدسیهای شیئی بر

روی این صفحه قرار میگیرند و با چرخاندن آن موقعیت عدسیهای

شیئی تغییر میکند.

5 -  پیچ حرکات تند ( Macrometrique ) : این پیچ بر روی دسته

تعبیه شده است و باعث میگردد که صفحه پلاتین با سرعت

بیشتری در جهت عمودی جابجا شود.

6 – پیچ حرکات کند ( Micrometrique ) : این پیچ بر روی پیچ

حرکات تند قرار داد و صفحه پلاتین را در جهت عمودی و درحد

میکرون جابجا میکند .

7 – صفحه پلاتین ( Platine plate )  : صفحه ای است که نمونه

مورد نظر روی آن قرار میگیرد و در جهت طول و عرض دارای دو

خط کش مدرج میباشد که جهت ثبت و یادداشت مکان یک نمونه

خاص بکار میرود .

8 – پیچ طول و عرض : این پیچ زیر صفحه پلاتین قرار دارد که آن را

در جهت طول و عرض جابجا میکند .

بزرگنمائی یک میکروسکوپ حاصل ضرب بزرگنمائی عدسی

شیئی در بزرگنمائی عدسی چشمی میباشد .

/ 0 نظر / 27 بازدید